Ημερίδα 2 πρόγραμμα

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επόμενη 10ετία για τη γαλακτοκομία και την τυροκομία  θα πρέπει να στηριχθεί σε συλλογικές δομές, στη δημιουργία μικρής κλίμακας οικογενειακών μεταποιητικών τυροκομικών μονάδων, καθώς και στη στήριξη της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας και παράλληλα να διασφαλισθεί η αυθεντικότητα των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

Στην ημερίδα "Γαλακτοκομία - Τυροκομία: η επόμενη 10ετία" η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO GREECE, οι εισηγητές παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης του εν λόγω τομέα.

Η Γεωπόνος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τροφίμων, Μ.Sc. και Προϊσταμένη Τμήματος Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Ιωάννα Παππά, επεσήμανε την αναγκαιότητα της  δημιουργίας συλλογικών δομών και στον γαλακτοκομικό τομέα σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας (παραγωγή, μεταποίηση/τυποποίηση και διακίνηση/εμπορία) είτε με τη μορφή οργανώσεων παραγωγών είτε με τη μορφή συνδέσμων κ.λπ. που τελικά μπορούν με μία αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση να λειτουργήσουν και σε ένα πλαίσιο διεπαγγελματικής οργάνωσης. Οι δομές αυτές θα επιστρέψουν την αντιμετώπιση των "κακών πρακτικών" στη διεθνή αγορά (σφετερισμό ονομασιών, συμβόλων, στοιχείων πολιτισμού κτλ) και παράλληλα την υιοθέτηση "καλών πρακτικών" άλλων χωρών, όπως η Ελβετία, η Αυστρία, η Γαλλία, κ.λπ.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Θεόφιλος Μασούρας αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου στο διεθνές περιβάλλον, με στοιχεία τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα του γάλακτος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα της ελληνικής γαλακτοκομίας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τη γεωργική όσο και την εθνική μας οικονομία, γιατί εφοδιάζει τον πληθυσμό με προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και δίνει απασχόληση σε χιλιάδες οικογένειες, τονίζοντας την ιδιαίτερη διατροφική αξία των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κος Μασούρας στη δημιουργία Μικρής-κλίμακας Οικογενειακών μικρών μεταποιητικών μονάδων, αναλύοντας τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προοπτικές αυτής της δραστηριότητας, δίνοντας αντιπροσωπευτικά παραδείγματα  τόσο για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το κόστος λειτουργίας των, όσο και  τις συνθήκες (κανόνες υγιεινής και ασφάλειας) που θα εξασφαλίσουν ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα στον καταναλωτή.

Τη βάση της νομοθεσίας που διέπει την ασφαλή παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσίασε η κα Ευθυμία Πεξαρά, Κτηνίατρος στο Τμήμα Ελέγχων Επιχειρήσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ, αναλύοντας τα εθνικά μέτρα και τις παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με στόχο την συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων, την ικανοποίηση των αναγκών επιχειρήσεων τροφίμων που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς καθώς και την ασφαλή ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Η αυθεντικότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία  παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου, έχει σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους επιστήμονες, και για τη χάραξη πολιτικής, επεσήμανε ο Καθηγητής Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κος Στέλιος Καμιναρίδης. Οι μέθοδοι που διατίθενται σήμερα για την ανίχνευση της απάτης και τον έλεγχο της γνησιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αποτελεσματικές και προστατεύουν την εθνική οικονομία από οικονομικής φύσεως απάτη, τον κλάδο από δυσφήμιση και τον καταναλωτή από παραπλάνηση. 

Τέλος, την αγορά της Αγγλίας για τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Odysea Ltd Αγγλίας, κος Παναγιώτης Μανουηλίδης, δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις των μεγάλων αλυσίδων λιανικής για μια επιτυχημένη συνεργασία με τις ελληνικές γαλακτοκομικές - τυροκομικές επιχειρήσεις.

Εισηγήσεις

Ιωάννα Παππά

Δρ. Θεόφιλος Μασούρας

Ευθυμία Πεξαρά

Στέλιος Καμιναρίδης

Άρθρα

Άρθρα σχετικά με την αυξανόμενη εμφάνιση των μικρών τυροκομικών μονάδων:

Ποια η σημασία τους και ποιο το κέρδος για τον γαλακτοπαραγωγό?

Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τη δική του οικογενειακή τυροκομική μονάδα? Τι είναι το οικογενειακό τυροκομείο και πως λειτουργεί?