Ημερίδα 5

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο κλάδος του κρέατος εμφανίζει μια ιδιαίτερη δυναμική στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι κατά βάση εισαγωγική χώρα (80% στο βόειο κρέας, 70% στο χοίρειο). Η ανάπτυξη ωστόσο της βιομηχανίας - βιοτεχνίας προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων κρέατος, οι δυνατότητες λειτουργίας καθετοποιημένων μονάδων εκτροφής ζώων και παραγωγής τελικού προϊόντος και η δυναμική των σύγχρονων κρεοπωλείων αποτυπώνουν με αισιοδοξία τη νέα εποχή του κλάδου.

Στην ημερίδα "Meat… the experts" η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO GREECE, οι εισηγητές παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου μπορούν να γίνουν πράξη. Τη συζήτηση συντόνισε  ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ Γιώργος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Τάκης Πεβερέτος επεσήμανε ότι "η ελληνική κτηνοτροφία μπορεί να αξιοποιηθεί ως οικονομικός προνομιακός τομέας και τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Ελλάδας να αναδειχθούν σε συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθεί ευνοϊκό περιβάλλον ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τους κτηνοτρόφους. Τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα παραμένουν αρκετά μεγάλα, πρόσθεσε. Χρειάζεται όμως η πολιτεία να ενσκήψει στα προβλήματα του κλάδου και σε συνεργασία με τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων να οδηγηθούμε σε μια νέα κτηνοτροφία βιώσιμη και επιχειρηματική".

Ο κος Γεώργιος – Ιωάννης Νυχάς, Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στις ταχείες μεθόδους χημικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της ποιότητας του κρέατος. Ο κος Νυχάς επεσήμανε την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι για να παρακολουθούν τη φρεσκάδα και την ασφάλεια του κρέατος, προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ποιότητα. Για να χρησιμοποιηθούν όμως, ευρέως από τη βιομηχανία κρέατος, θα πρέπει αυτές να είναι γρήγορες και απλές να αποδώσουν σε έναν αριθμό δειγμάτων με σχετικά χαμηλό κόστος. Στη συνέχεια ανέλυσε τη δυναμική του  iMeatSense, το έξυπνο σύστημα πολύ-αισθητήρων για ανάλυση του κρέατος.

Στην αναγκαιότητα τήρησης ημερολογίου αυτοελέγχου από τις επιχειρήσεις του κλάδου του κρέατος αναφέρθηκε ο Καθηγητής Τροφίμων και Διατροφής ΤΕΙ Αθήνας και Πρόεδρος του Κλάδου Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας κος Σπυρίδωνας Ραμαντάνης. Επεσήμανε ότι με αυτό τον τρόπο ο Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Κρέατος επιτυγχάνει:

  • να διατηρεί την καταγεγραμμένη πληροφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
  • να δημιoυργεί αρχεία και να παρέχει αντικειμενική απόδειξη στους επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής (ή/και των φορέων πιστοποίησης) για την ευζωία των ζώων
  • να επιτυγχάνει την ευζωία των ζώων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς νόσου των ζώων και τη μέγιστη απόδοση στις συνθήκες υγιεινής στη λειτουργία της επιχείρησης.

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ κα Βασιλική Φλάρη ανέλυσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP. Η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας στα καταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος και προϊόντων κρέατος, αποδεικνύεται με την τήρηση των εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή οδηγών ορθής πρακτικής (οδηγός υγιεινής για τα κρεοπωλεία). Υποχρεωτική είναι επίσης και η παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, γραπτά ή προφορικά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Σφαγείων και λοιπών εγκαταστάσεων κρέατος και προϊόντων κρέατος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτα Παπαδάκη παρουσίασε τη νομοθεσία που διέπει τα παρασκευαστήρια προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, όπως έχει διαμορφωθεί, μετά και την τελευταία επικαιροποίησή της, αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις, όπως ο χωροταξικός ή χρονικός διαχωρισμός εργασιών, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Στην συμβολή της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων κρέατος στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αναφέρθηκε  ο Καθηγητής του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων  της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Αμβροσιάδης. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν: τα λειτουργικά προϊόντα κρέατος, τα προϊόντα με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι, τα προϊόντα, όπως το σύγκλινο, με ιδιαίτερη ικανότητα συντήρησης, η προσθήκη φυσικών αντιοξειδωτικών στα προϊόντα κρέατος, τα αλλαντικά χωρίς συντηρητικά, τα προϊόντα στα οποία έχει βελτιωθεί η θρεπτική και βιολογική αξία, κ.ά.

Εισηγήσεις

Γεώργιος-Ιωάννης Ε. Νυχάς

Σπυρίδων Ραμαντάνης

Βασιλική Φλάρη

Παναγιώτα Παπαδάκη

Ιωάννης Αμβροσιάδης