Ημερίδα 6

   

Ο ρόλος που διαδραματίζει η συσκευασία και η ετικέτα στις πωλήσεις και στις εξαγωγές σήμερα.
Το βήμα - βήμα δημιουργίας ταυτότητας και branding ενός προϊόντος ώστε να καταστεί αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό στα ράφια του εξωτερικού.
Πετυχημένα παραδείγματα προϊόντων και συσκευασιών όπου έχουν σταθεί επάξια με αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών.
Η στρατηγική και ο σχεδιασμός δημιουργούν τις κατάλληλες προυποθέσεις μιας πετυχημένης εξαγωγής.