Ημερίδα 8

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συμβολή του επώνυμου ελαιολάδου στην εθνική οικονομία και σε ένα υγιές επιχειρείν αναφέρθηκαν οι εισηγητές της ημερίδας «Ελληνικό Ελαιόλαδο: Πολυβραβευμένο & διεθνώς καταξιωμένο», την οποία διοργάνωσε και πραγματοποίησε η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO GREECE. Συζητήθηκαν, επίσης μεταξύ άλλων, θέματα όπως η σχέση του ελαιολάδου με την υγεία, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα προώθησης και η ποιότητα ως κριτήριο επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και οι εναλλακτικές μέθοδοι προώθησης του ελαιολάδου και γενικότερα των προϊόντων της μεσογειακής διατροφής.

Ο Πρόεδρος της διαφημιστικής εταιρίας ΟΝΕ ΤΕΑΜ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής κος Αντώνης Γκορτζής, αναφέρθηκε στην αξία του επώνυμου προϊόντος καθώς και στη σημασία του marketing και της καινοτομίας. Το κλειδί για την κατανόηση της αξίας ενός επώνυμου προϊόντος βρίσκεται στην εξέταση της ικανότητάς του, να διατηρεί αφοσιωμένους πελάτες που αποφέρουν κέρδη, ενώ ταυτόχρονα να προσελκύει μη-πελάτες που μπορούν να αποφέρουν κέρδη.

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Αγροτική Ανάπτυξη κα Ευαγγελία Κούρεντα, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο της ενημέρωσης, προβολής και προώθησης το οποίο θα ισχύει από την 1.12.2015 με αλλαγές οι οποίες υιοθετήθηκαν προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη και άνοιγμα νέων αγορών στο εσωτερικό της Ε.Ε. αλλά και σε Τρίτες Χώρες.

Μεταξύ των διαφοροποιήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Δυνατότητα αναφοράς εμπορικών σημάτων   και καταγωγής  των προϊόντων, υπό όρους
  • Διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων  προϊόντων και των δικαιούχων
  • Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασίας για τον  καθορισμό  συγκεκριμένων παραμέτρων των  προγραμμάτων
  • Έμφαση στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων
  • Αξιολόγηση των προγραμμάτων αποκλειστικά από την Ε.Ε.
  • Έμφαση στα προγράμματα που στοχεύουν στις Τρίτες χώρες
  • Έμφαση στα διακρατικά προγράμματα (πολύ-προγράμματα)
  • Αλλαγή στο σχήμα χρηματοδότησης των προγραμμάτων
  • Κατάργηση της χρηματοδότησης από το Κράτος – Μέλος
  • Αύξηση της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ε.Ε.

Ο κος Βασίλης Καμβύσης, Χημικός και Μέλος ΔΣ της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ, ανέφερε ότι η Ποιότητα του Ελαιολάδου εξαρτάται κυρίως από: το περιβάλλον, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας, την ποικιλία της ελιάς, τις τεχνικές παραλαβής του ελαιοκάρπου και την αποθήκευση.

Ο καταναλωτής επιλέγει ένα προϊόν από το ράφι με βάση τις εξής  παραμέτρους: Ασφάλεια, Τιμή, Γεύση, Προέλευση, Είδος, Ποικιλία, Βιολογική αξία, Χρηστικότητα, Σταθερότητα, κλπ.

Ο κος Γεώργιος Καραμπάτος, Εκτελεστικός Δ/ντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», παρουσίασε το Πρόγραμμα MedDiet - Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff, το οποίο υλοποιείται στο  πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin), καθώς και εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων της μεσογειακής διατροφής σε μια σειρά ευρωπαϊκών πόλεων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και σε συνδυασμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην κατανόηση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής.

Εισηγήσεις

Αντώνης Γκορτζής

Ευαγγελία Κούρεντα

Βασίλης Καμβύσης

Γιώργος Καραμπάτος